يکشنبه ٣٠ آذر ١٣٩٣ | 12:51:09 AM
اخبار


سی و دومین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی
در نهمین و دهمین جلسات هیأت ممیزه دانشگاه سمنان دوره پنجم تشکیل گردید و در روز پنجشنبه مورخ 28 دی ماه 1396 در 2 نوبت صبح، عصر برگزار شده ، 2 تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به مراتب دانشیاری ارتقاء یافتند.
 ١٠:٢٣ - 1397/02/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
سی ویکمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی
در هفتمین و هشتمین جلسات هیأت ممیزه دانشگاه سمنان دوره پنجم تشکیل گردید و در روز پنجشنبه مورخ 25 آبان ماه 1396 در 2 نوبت صبح، عصر برگزار شده ، 2 تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به مراتب دانشیاری ارتقاء یافتند.
 ١٠:٢٢ - 1397/02/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
سی امین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی
در پنجمین و ششمین جلسات هیأت ممیزه دانشگاه سمنان دوره پنجم تشکیل گردید و در روز پنجشنبه مورخ 30 شهریور ماه 1396 در 2 نوبت صبح، عصر برگزار شده ، 2 تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به مراتب دانشیاری و استادی ارتقاء یافتند. از دوره پنجم
 ١٠:٢١ - 1397/02/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
بیست و نهمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی
در پنجاهُ مین و پنجاهُ و یکمین جلسات هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی که در روزهای پایانی دوره چهارم تشکیل گردید
 ١٠:١٠ - 1397/02/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
بیست ویکمین تا بیست و چهارمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی
در بیست ویکمین تا بیست و چهارمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی که در سالن جلسات ساختمان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، روز پنجشنبه مورخ 13 اسفند ماه 1394 در چهار نوبت صبح، ظهر، عصر و شب برگزار گردید، 5 تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان و دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه دامغان ارتقاء یافتند.
 ٠٠:٤٥ - 1394/12/17 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>

Copyright  © 2019 Semnan University   momayeze.Semnan.ac.ir . All rights reserved .