يکشنبه ٣٠ آذر ١٣٩٣ | 12:51:09 AM
اخبار


برگزاری یازدهمین و دوازدهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی
در یازدهمین و دوازدهمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی که در روز پنجشنبه مورخ 16 مهر ماه 1394 در دو نوبت برگزار گردید، 3 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.
 ٢٣:١٠ - 1394/07/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
هشتمین و نهمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی که در مورخ 21 شهریور ماه 1394 برگزار گردید
در هشتمین و نهمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی که در مورخ 21 شهریور ماه 1394 برگزار گردید، 1 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان و 1 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه دامغان ارتقاء یافتند.
 ٠١:٢١ - 1394/06/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء دو عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
در پنجمین و هفتمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان ارتقاء یافتند.
 ١١:٢٣ - 1394/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء سه عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
در سومین و چهارمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی ، 3 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.
 ١١:٢٢ - 1394/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
در دومین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان ارتقاء یافت .
 ١١:٢٠ - 1394/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 

Copyright  © 2017 Semnan University   momayeze.Semnan.ac.ir . All rights reserved .