آخرین اخبار دانشگاه

ارتقای 6 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان

دردومین و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه سمنان در دوره ششم ، 6 نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه به مراتب استادی، دانشیاری و استادیاری ارتقاء یافتند.

آرشیو