برگزاری یازدهمین و دوازدهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

برگزاری یازدهمین و دوازدهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

در یازدهمین و دوازدهمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی که در روز پنجشنبه مورخ 16 مهر ماه 1394 در دو نوبت برگزار گردید، 3 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

براساس گزارش رسیده از دفتر هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی آقای دکتر خسرو حسینی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و آقای دکتر سامان بابایی کفاکی عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر و خانم دکتر صدیقه خورشید عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان، به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

یادآور می شود دانشگاه سمنان هم اکنون دارای بیش از 350 عضو هیأت علمی می باشد که 12 نفر با مرتبه استاد تمام  و  55  نفر با مرتبه دانشیار می باشند.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *