بیست و نهمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

بیست و نهمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

در پنجاه و یکمین جلسات هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی که در روزهای پایانی دوره چهارم تشکیل گردید و در روز پنجشنبه مورخ 17 فروردین ماه 1396 در 3 نوبت صبح، ظهر و عصر برگزار شده ، 2 تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به مراتب دانشیاری و استادی ارتقاء یافتند.

در روز پنجشنبه مورخ 17 فروردین ماه 1396 در 3 نوبت صبح، ظهر و عصر برگزار شده ، 2 تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به مراتب دانشیاری و استادی ارتقاء یافتند. از دوره چهارم

براساس گزارش رسیده از دفتر هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی اعضای هیأت علمی بشرح زیر به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

1-  آقای دکتر حمید رضاقلی پوردیزجی عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان، به مرتبه استادی

2-  آقای دکتر حسین دامغانیان عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان، به مرتبه دانشیاری

یادآور می شود دانشگاه سمنان هم اکنون دارای بیش از 370 عضو هیأت علمی می باشد که 22 نفر با مرتبه استاد تمام  و 75  نفر با مرتبه دانشیار می باشند.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *