سی و دومین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

سی و دومین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

در نهمین و دهمین جلسات هیأت ممیزه دانشگاه سمنان دوره پنجم تشکیل گردید و در روز پنجشنبه مورخ 28 دی ماه 1396 در 2 نوبت صبح، عصر برگزار شده ، 2 تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به مراتب دانشیاری ارتقاء یافتند.

از دوره پنجم

براساس گزارش رسیده از دفتر هیأت ممیزه دانشگاه سمنان اعضای هیأت علمی بشرح زیر به مرتبه دانشیاری  ارتقا یافتند.

1-  آقای دکتر محمدعلی بهشتی نیا عضو هیأت علمی دانشکده مواد و صنایع دانشگاه سمنان، به مرتبه دانشیاری

2-  آقای دکتر کاظم ابراهیمی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان، به مرتبه دانشیاری 

یادآور می شود دانشگاه سمنان هم اکنون دارای بیش از 370 عضو هیأت علمی می باشد که 23 نفر با مرتبه استاد تمام  و 80  نفر با مرتبه دانشیار می باشند.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *