سی و ششمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

سی و ششمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

دربیستمین و بیست و یکمین جلسات هیأت ممیزه دانشگاه سمنان دوره پنجم تشکیل شد و در روز پنجشنبه مورخ 16 اسفند ماه 1397 در 2 نوبت صبح، عصر برگزار شده، با تصویب هیأت ممیزه دانشگاه 3 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به مراتب دانشیاری و استادیاری ارتقاء یافتند.

براساس گزارش رسیده از دفتر هیأت ممیزه دانشگاه سمنان پرونده­های زیر بررسی و با آن موافقت شد. 

1-    آقای دکتر محمد دانائی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان، به مرتبه دانشیاری

2-    آقای دکتر سیدمحمد صادق نوربخش عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان، به مرتبه دانشیاری

3-    آقای دکتر شیث ابوالمعالی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان، به مرتبه استادیاری

یادآور می شود دانشگاه سمنان هم اکنون دارای بیش از 370 عضو هیأت علمی می باشد که 20 نفر با مرتبه استاد تمام  و86   نفر با مرتبه دانشیار و  221 نفر با مرتبه استادیار می باشند.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *