سی و پنجمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

سی و پنجمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

در هجدهمین و نوزدهمین جلسات هیأت ممیزه دانشگاه سمنان دوره پنجم تشکیل شد و در روز پنجشنبه مورخ 4 بهمن ماه 1397 روز پر باری برای دانشگاه سمنان بود، در 2 نوبت صبح، عصر برگزار شده، با تصویب هیأت ممیزه دانشگاه 10نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به مراتب استادی، دانشیاری و استادیاری ارتقاء یافتند.

براساس گزارش رسیده از دفتر هیأت ممیزه دانشگاه سمنان پرونده­های زیر بررسی و با آن موافقت شد.

 1-خانم دکتر زهرا مروج عضو هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان، به مرتبه استادی

2-    آقای دکتر حمید یعقوبی عضو هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان، به مرتبه دانشیاری

3-    آقای دکتر مهران رجبی زرگرآبادی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان، به مرتبه دانشیاری

4-    آقای دکتر محمود نجفی عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، به مرتبه دانشیاری

5-    آقای دکتر علی محمد­­ رضایی عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، به مرتبه دانشیاری

6-     آقای محمدکیا کیانیان عضو هیأت علمی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان، به مرتبه استادیاری در جلسه 3/8/97

7-    آقای دکتر محمودابراهیمی ورکیانی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، به مرتبه استادیاری

8-    خانم فاطمه رضایی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، به مرتبه استادیاری

9-    خانم مریم صابری عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، به مرتبه استادیاری

10-خانم لیلا نادری عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان، به مرتبه استادیاری

یادآور می شود دانشگاه سمنان هم اکنون دارای بیش از 370 عضو هیأت علمی می باشد که 20 نفر با مرتبه استاد تمام  و84   نفر با مرتبه دانشیار و  220 نفر با مرتبه استادیار می باشند.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *