اعضای هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی(دوره اول)

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

سمت و نوع عضویت

1

دكتر علي خيرالدين

استاد

مهندسی عمران

رئیس دانشگاه سمنان و رئیس هیأت ممیزه ـ

 عضو حقوقی

2

دكترعلي حقيقي

دانشیار

مهندسی شیمی

رئیس دانشگاه دامغان و نائب رئیس هیأت ممیزه ـ عضو حقوقی

3

دكتر رحمان بهمنی سنگسری

استادیار

ریاضی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان و دبیر هیأت ممیزه ـ عضو حقوقی

4

دكتر نيما امجدي

استاد

مهندسی برق -قدرت

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

5

دكتر احمد جعفری صمیمی

استاد

اقتصاد

هیأت علمی دانشگاه مازندران

ـ عضو حقیقی

6

دكتر علي نقي خرميان

استاد

فیزیک

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

7

دكتر علی دلاور

استاد

روش های تحقیق و رواسنجی

هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 ـ عضو حقیقی

8

دكترعباس زارعی هنزکی

دانشیار

مهندسی مواد

هیأت علمی دانشگاه تهران

 ـ عضو حقیقی

9

دكتر بیژن رادمهر

استاد

دامپزشکی

هیأت علمی دانشگاه تهران

ـ عضو حقیقی

10

خانم دکتر بتول اخلاقی نیا

دانشیار

شیمی آلی

هیأت علمی دانشگاه دامغان

ـ عضو حقیقی

11

دكتر محمود شکریه

استاد

مهندسی مکانیک

هیأت علمی دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران ـ عضو حقیقی

12

دكتر محمد غلامرضایی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی 

ـ عضو حقیقی

13

دکتر نقی سعادتجوی عصر

دانشیار

شیمی پلیمر

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی