اعضای هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی (دوره دوم)

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

سمت و نوع عضویت

1

دكتر علي خيرالدين

استاد

مهندسی عمران

رئیس دانشگاه سمنان و رئیس هیأت ممیزه ـ عضو حقوقی

2

دكترعلي حقيقي

دانشیار

مهندسی شیمی

رئیس دانشگاه دامغان و نائب رئیس هیأت ممیزه ـ عضو حقوقی

3

دكترحميدرضا محمديان سمنانی

استادیار

مهندسی مواد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان و دبیر هیأت ممیزه ـ عضو حقوقی

4

دكتر نيما امجدي

استاد

مهندسی برق - قدرت

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

5

دكتر پرويز تاجيک

استاد

دامپزشکی

هیأت علمی دانشگاه تهران

ـ عضو حقیقی

6

دكترشمس الدين ميردامادی

استاد

مهندسی مواد

هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت

 ـ عضو حقیقی

7

دكتر اسمعيل ابونوری

استاد

اقتصادسنجی وآماراجتماعی

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

8

دكتر علی ايرانمنش

استاد

ریاضی

هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

ـ عضو حقیقی

9

دكتر علي نقي خرميان

دانشیار

فیزیک

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

10

خانم دکتر کبری زارعی

دانشیار

شیمی

هیأت علمی دانشگاه دامغان

ـ عضو حقیقی

11

دكتر سعيد اديب نظری

استاد

مهندسی مکانیک

هیأت علمی دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف ـ عضو حقیقی

12

دكتر ایمان ا... بیگدلی

دانشیار

روانشناسی

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی