اعضای هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی(دانشگاه سمنان و دانشگاه دامغان)-(دوره سوم)    

                                                            

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

سمت و نوع عضویت

1

دكتر عباس هنربخش رئوف

دانشیار

مهندسی مواد

رئیس دانشگاه سمنان و رئیس هیأت ممیزه

 ـ عضو حقوقی

2

دكتر عبدالعلي بصیری

استادیار

ریاضی

رئیس دانشگاه دامغان  ـ عضو حقوقی

3

دكتر حميدرضا محمديان سمنانی

استادیار

مهندسی مواد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان و دبیر هیأت ممیزه ـ عضو حقوقی

4

دكتر علی حقیقی اصل

استاد

مهندسی شیمی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه سمنان

 ـ عضو حقوقی

5

دکتر مسعود نصیری زرندی

استادیار

مهندسی شیمی

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان ـ عضو حقوقی

6

دكتر اسمعيل ابونوری

استاد

اقتصادسنجی وآماراجتماعی

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

7

دكتر نيما امجدي

استاد

مهندسی برق

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

8

دكتر محمدنادر لطف الهی

استاد

مهندسی شیمی

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

9

دكتر مجید اسحاقی

استاد

ریاضی

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

10

دكتر پرويز تاجيک

استاد

دامپزشکی

هیأت علمی دانشگاه تهران

ـ عضو حقیقی

11

دكتر سیاوش طالع پسند

دانشیار

روانشناسی

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

12

دکتر سیدعلی پور موسوی

دانشیار

شیمی

هیأت علمی دانشگاه دامغان

ـ عضو حقیقی

13

دكتر رشید ولی

دانشیار

فیزیک

هیأت علمی دانشگاه دامغان

ـ عضو حقیقی