با نام و یاد خداوند متعال دهمین جلسه از دور پنجم هیأت ممیزه دانشگاه سمنان در ساعت 13.30 روز پنجشنبه مورخ 28 دی ماه 1396 در سالن جلسات ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه سمنان با حضور اعضای فوق الذکر برگزار گردید.

 

 • در راستای اجرای مصوبه 4/9/95 هیأت ممیزه و در توضیح استعلام دریافتی شماره 149549/15  مورخ 10/7/96 از هیأت ممیزه مرکزی، برای درخواست های ارتقا به استادی، و در جهت اجرای بند 4 از ماده 5 شیوه ارزیابی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی، لازم است حداقل 2 مقاله از 5 مقاله ای که باید بعنوان نویسنده مسئول باشد از مجلات انگلیسیISI  با درجه Q1 باشد و درصورت عدم وجود نشریه با  درجه Q1 در رشته مربوطه، IF بالاتر از MIF در رشته و یا گرایش مربوطه باشد.

 

 • همچنین مقرر شد، برای درخواست های ارتقا به دانشیاری، و در راستای اجرای بند 4 از ماده 5 شیوه ارزیابی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی، حداقل لازم است 1 مقاله از 3 مقاله بعنوان نویسنده مسئول دارای درجه Q1 باشد و یا درصورت نداشتن نشریات دارای درجه Q1 در رشته مربوطه، حداقل لازم است 1 مقاله با IF بالاتر از MIF در رشته و با گرایش مربوطه  بند 3-1 پرونده متقاضی موجود باشد.
 • در راستای تفسیر بند 1 از ماده 1 آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی، موضوع در هیأت ممیزه مطرح و مقرر شد که منظور از نیم سال تحصیلی، نیم سال کامل ارزشیابی شده می باشد.

 

 

اعضای هیات ممیزه دوره پنجم  حاضر در جلسه:                                                        

ردیف

نام عضو

سمت در هیأت

محل امضا

1

دکتر مسعود نصیری زرندی

رئیس دانشگاه سمنان و رئیس هیأت

 

2

دکتر حمیدرضا محمدیان سمنانی

معاون آموزشی دانشگاه سمنان

       

3

دکتر علی حقیقی اصل

معاون پژوهشی دانشگاه سمنان

 

4

دکتر عبدالعلی بصیری

عضو حقیقی از دانشگاه دامغان

 

5

دکتر  رشید ولی

عضو حقیقی از دانشگاه دامغان

 

6

دکتر سیدعلی پورموسوی         

عضو حقیقی از دانشگاه دامغان

 

7

دکتر عبدالحسین فریدون         

عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

 

8

دکتر علی خیرالدین

عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

 

9

دکتر اسمعیل ابونوری

عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

 

10

دکتر مجید اسحاقی

عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

 

11

دکتر پرویز تاجیک

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 

12

دکتر حسین ارزانی    

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 

13

دکتر پرویز کشاورزی

عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

 

14

دکتر محمود خورسندی

عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

 

15

دکتر حسن ذوالفقاری

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

16

دکتر صمد سامانیان

عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران

 

17

دکتر حسین مهربان

عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

 

18

دکتر علی اکبر امین بیدختی

عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

 

19

دکتر علی عموزاده

عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

 

20

دکتر فتح اله قدس

عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

 

21

دکتر بهنام خوش اندام

عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

 

 •  
 •  
 • سایر مصوبات جلسه هیات ممیزه مورخ 30/6/96
 •  
 • -آن دسته از مقالاتی که از پایان نامه یا رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی مستخرج می شوند، چنانچه اسمی غیر از دانشجو، اساتید راهنما و مشاور آورده شود، امتیاز مربوط به آن مقاله برای عضو هیات علمی به عنوان همکار لحاظ خواهد شد.
 •  
 • -مقرر شد: در صورتیکه پرونده متقاضیان ارتقا در هر مرجع رسیدگی مورد مخالفت قرار گیرد، متقاضی حداقل 6 ماه مجاز به ارائه درخواست مجدد نمی باشد.
 • آن دسته از پرونده های ارتقا که در هیات ممیزه مورد موافقت قرار نمی گیرند،  درخواست جدید متقاضی حداقل پس از گذشت 6 ماه از تاریخ مرجع رسیدگی مقدور خواهد بود.

 

 

 

 

الف: اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دانشکده مربوطه

رشته تحصیلی

دانشگاه محل خدمت

سابقه عضویت در این هیأت ممیزه

1

دکتر علی خیرالدین

استاد

مهندسی عمران

سازه

سمنان

دارد

2

دکتر پرویز کشاورزی

دانشیار

مهندسی برق

الکترونیک

سمنان

دارد

3

دکتر علی عموزاده

استاد

شیمی

شیمی آلی

سمنان

ندارد

4

دکتر مجید اسحاقی

استاد

ریاضی و آمار

ریاضی

سمنان

دارد

5

دکتر حسین مهربان

استاد

فیزیک

فیزیک

سمنان

ندارد

6

دکتر عبدالحسین فریدون

استاد

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

سمنان

دارد

7

دکتر اسمعیل ابونوری

استاد

اقتصاد و مدیریت

اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی

سمنان

دارد

8

دکترعلی اکبرامین بیدختی

استاد

روانشناسی و علوم تربیتی

مدیریت آموزشی

سمنان

ندارد

9

دکتر فتح اله قدس

دانشیار

مهندسی مواد

شکل دادن فلزات

سمنان

ندارد

10

دکتر محمود خورسندی

دانشیار

علوم انسانی

زبان وادبیات عرب

سمنان

دارد

11

دکتر بهنام خوش اندام

دانشیار

مهندسی شیمی

پدیده های انتقال و عملیات جداسازی

سمنان

ندارد

12

دکتر پرویز تاجیک

استاد

دامپزشکی

دامپزشکی

تهران

دارد

    ب: اعضای هیأت علمی دانشگاه دامغان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دانشکده مربوطه

رشته تحصیلی

دانشگاه محل خدمت

سابقه خدمت در این هیأت ممیزه

1

دکتر رشید  ولی

استاد

فیزیک

فیزیک- ماده چگال

دامغان

دارد

2

دکتر سیدعلی پورموسوی

دانشیار

شیمی

شیمی آلی

دامغان

دارد